Արդարադատության համար


Մեր թարգմանչական գրասենյակը համագործակցում է երկար տարիներ գերմանական դատարանների, ոստիկանության և այլ պետական մարմինների հետ:

Մենք ընդունում ենք կարճաժամկետ կարևորագույն պատվերներ:

Վստահությունը, ճշտապահությունը, արագ կազմակերպելը, որակով և չեզոք աշխատանքը բնորոշում են մեզ որպես գործընկեր: