Գնաձևավորման գործոններ

Մեր կողմից առաջարկվող գները ձևավորվում են շուկայական հարաբերությունների, հանձինս առաջարկի և պահանջարկի փոփոխության արդյունքում: