Մեր գները

Մեր գները մրցունակ են շուկայում: Մեր կողմից առաջարկվող գները կախված են տվյալ լեզվից, թարգմանվող նյութի տեսակից, բնագավառից, դժվարության աստիճանից, ինչպես նաև ծավալից: