Մեր ծառայությունները

Գրավոր և բանավոր թարգմանություններին զուգահեռաբար մեր գրասենյակը կազմակերպում և իրականացնում է իրավական խորհրդատվություններ մեր  փաստաբանական գործընկեր գրասենյակի հետ միասին: