Խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտ

Խորհրդատվության հիմնական բնագավառներ են հանդիսանում աշխատանքային և փախստականների իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող իրավական հարցերը, որոնց խորհրդատվությունները բացառապես իրականացվում են մեր գործընկեր գերմանական հմուտ փաստաբանների կողմից: