Simonyan Übersetzungen Arm

Գները

Մեր գները

Մեր գները մրցունակ են շուկայում: Մեր կողմից առաջարկվող գները կախված են տվյալ լեզվից, թարգմանվող նյութի տեսակից, բնագավառից, դժվարության աստիճանից, ինչպես նաև ծավալից:

 

Գնաձևավորման գործոնները

Մեր կողմից առաջարկվող գները ձևավորվում են շուկայական հարաբերությունների, հանձինս առաջարկի և պահանջարկի փոփոխության արդյունքում: