Simonyan Übersetzungen Arm

Լեզուները

Մենք կարող ենք Ձեզ տրամադրել թարգմանիչներ ցանկացած լեզվի համար, Ձեր կողմից պահանջվող կոնկրետ ոլորտում առաջացած խնդիրները լուծելու նպատակով:

Մենք առաջարկում ենք բոլոր տեսակների գրավոր (նաև կնիքով հաստատված թարգմանություններ) և բանավոր թարգմանություններ հետևյալ լեզուների համար՝

Լեզուների կոդերը համաձայն ISO/R 639

Կ ո դ ե ր / Լ ե զ ու ն ե ր
SQ – Ալբաներեն
AR – Արաբերեն
HY – Հայերեն
AZ – Ադրբեջաներեն
BG – Բուլղարերեն
ZH – Չիներեն
DA – Դանիերեն
EN – Անգլերեն
FI – Ֆիներեն
FR – Ֆրանսերեն
Կ ո դ ե ր / Լ ե զ ու ն ե ր
KA – Վրացերեն
EL – Հուներեն
IW – Եբրայերեն
GA – Իսլենդերեն
JA – Ճապոներեն
KK – Ղազախերեն
KY – Կիրգիզերեն
KO – Կորեաներեն
HR – Խորվաթերեն
KU – Քրդերեն
Կ ո դ ե ր / Լ ե զ ու ն ե ր
LV – Լատվիերեն
LT – Լիտվերեն
MS – Մալաիերեն
MT – Մալտերեն
MK – Մացեդոներեն
MO – Մոլդովերեն
NO – Նորվեգերեն
FA – Պարսկերեն
PL – Լեհերեն
PT – Պորտուգելերեն
Կ ո դ ե ր / Լ ե զ ու ն ե ր
RO – Ռումիներեն
RU – Ռուսերեն
GD – Շոտլանդերեն
SV – Շվեդերեն
SR – Սերբերեն
SH – Սերբո – կրոաթերեն
SK – Սլովակերեն
SL – Սլովեներեն
ES – Իսպաներեն
TG – Տաջիկերեն
Կ ո դ ե ր / Լ ե զ ու ն ե ր
TH – Թայլանդերեն
CS – Չեխերեն
TR – Թուրքերեն
TK – Թուրքմեներեն
UK – Ուկրաիներեն
HU – Հունգագերեն
UZ – Ուզբեկերեն
BE – Բելորուսերեն

 

Այլ լեզուներն ու դիալեկտները – հարցումների հիման վրա:

Լեզուների համակցություն

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆ

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ

ՌՈՒՍԵՐԵՆ

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ  ԼԵԶՈՒՆԵՐ

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ և ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ

իսպաներեն, պորտուգալերեն, իտալերեն, մալտերեն, խորվաթերեն, չեխերեն, հոլանդերեն, լեհերեն, դանիերեն, ֆարյորերեն, ֆիններեն, իսլանդերեն, նորվեգերեն, իռլանդերեն, հունգարերեն, մակեդոներեն, ռումիներեն, գնչուական լեզու (ինքնանվանումը՝ ռոմ), հունարեն, ալբաներեն, բոսնիերեն, բուլղարերեն, սերբերեն, չեռնոգորերեն, թուրքերեն

ՆԱԽԿԻՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆԵՐ

ռուսերեն, ուկրաիներեն, մոլդովերեն, բելոռուսերեն, հայերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն, չեչեներեն, ղազախերեն, թուրքմեներեն, կիրգիզերեն, տաջիկերեն, ուզբեկերեն, էստոներեն, լիտվերեն, լատվիերեն

ԱՍԻԱԿԱՆ և ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ

արաբերեն, պարսկերեն (ֆարսի), քրդերեն (սորանի և կուրմանչի), հիբրերեն, ուրդու, հինդի, դարի, պաշտու, փանջաբի, բենգալերեն, չինարեն, ճապոներեն, թայլանդերեն, վիետնամերեն, մալայերեն, ֆիլիպիներեն, կհմերերեն, կորեերեն, աֆրիկաանս, տիգրինյա, ամհարերեն, սոմալի, սվահիլի, մալայերեն

Այլ լեզուներն ու դիալեկտները – հարցումների հիման վրա: